YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Ahmet Muzaffer Demir
II. BAŞKAN Tülin Tiraje Celkan
GENEL SEKRETER Güner Hayri Özsan
ARAŞTIRMA SEKRETERİ Muhlis Cem Ar
SAYMAN Eyüp Naci Tiftik
ÜYE Meltem Kurt Yüksel
ÜYE İlknur Kozanoğlu
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
BAŞKAN Eyüp Naci Tiftik
1. SEKRETER Meltem Kurt Yüksel
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİ
Akut Lösemiler Bilimsel A.K.
Başkan: İnci Alacacıoğlu
1.Sekreter: Şebnem Yılmaz Bengoa
2.Sekreter: Volkan Karakuş
Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K.
Başkan: Şule Ünal
1.Sekreter: İlgen Şaşmaz
2. Sekreter: Hakan Özdoğu
İmmünohematoloji Bilimsel A.K.
Başkan: Meral Beksaç
1.Sekreter: Gülderen Yanıkkaya Demirel
Hemofili Bilimsel A.K.
Başkan: Kaan Kavaklı
1.Sekreter: Can Balkan
2.Sekreter: Muhlis Cem Ar
Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K.
Başkan: Cengiz Beyan
1.Sekreter: Ali İrfan Emre Tekgündüz
Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A.K.
Başkan: İrfan Yavaşoğlu
1.Sekreter: Ozan Salim
2.Sekreter: Mediha Akcan
Hematopatoloji Bilimsel A.K.
Başkan: Ayşegül Üner
1.Sekreter: Nalan Akyürek
Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K.
Başkan: Mustafa Çetiner
1.Sekreter: Şeniz Öngören
2. Sekreter: Beyhan Durak Aras
3. Sekreter: Banu Oflaz Sözmen
Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel A.K.
Başkan: Sema Karakuş
1.Sekreter: Şule Mine Bakanay Öztürk
2.Sekreter: Eren Gündüz
3.Sekreter: Gül Nihal Özdemir
Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K.
Başkan: Mutlu Arat
1.Sekreter: Zeynep Şahika Akı
2.Sekreter: Dilber Talia İleri
Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel A.K.
Başkan: Düzgün Özatlı
1.Sekreter: Ahmet Emre Eşkazan
2.Sekreter: Dilber Talia İleri
3.Sekreter: Gürsel Güneş
Laboratuvar Standartları Bilimsel A.K.
Başkan: Türkan Patıroğlu
1.Sekreter: İlknur Kozanoğlu
Lenfoma Bilimsel A.K.
Başkan: Burhan Ferhanoğlu
1.Sekreter: Olga Meltem Akay
Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K.
Başkan: Uğur Özbek
1.Sekreter: Müge Aydın Sayitoğlu
Multipl Miyelom Bilimsel A.K.
Başkan: Güner Hayri Özsan
1.Sekreter: Orhan Sezer
2.Sekreter: Anıl Tombak
3.Sekreter: Ömür Gökmen Sevindik
Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K.
Başkan: Yeşim Aydınok
1.Sekreter: Neslihan Andıç
2.Sekreter: İbrahim Eker
3.Sekreter: Melike Sezgin Evim
4.Sekreter: Asu Fergün Yılmaz